1. Academy

Phion Academy

Talentontwikkeling verdient een kans

Talentontwikkeling in Gelderland en Overijssel

Talentontwikkeling verdient een kans. Vanuit deze gedachte krijgen jonge muziektalenten de kans om mee te spelen met Phion. Een unieke gelegenheid om ervaring op te doen met alle aspecten die bij het leven van een professioneel musicus in een orkest horen. Binnen de Phion Academy krijgen de grootste talenten van Jeugdorkest Nederland en het Nationaal Jeugdorkest de kans om aan het echte werk te proeven. Een heel seizoen kunnen de jonge musici meedoen met profes­sionele producties en worden ze gecoacht door de musici van het orkest.

De deelnemers aan de Academy hebben zelf de verantwoordelijkheid om een leerpro­gramma samen te stellen dat goed bij ze past. Dat kan bijvoorbeeld bestaan uit individuele les, proefspeltraining of een mentale training. Bovendien nemen de talenten deel aan repetities en concerten.

Talentontwikkeling orkestmusici

Het Landsdeel Oost-Nederland is een vestigingsplaats voor diverse instellingen die talentontwikkeling van orkestmusici stimuleren. Het JeugdOrkest Nederland (JON, 14-19 jaar) en het Nationaal Jeugd Orkest (NJO, 18-26 jaar) slaan de brug tussen opleiding en orkestpraktijk. Vrijwel alle Nederlandse orkestmusici hebben in één van beide en vaak in beide jeugdorkesten gezeten. Deze jeugdorkesten hebben een nationale taak, voor jonge musici van alle conservatoria en voor alle orkesten.

De Academy

Phion vormt een belangrijke schakel in bovenstaand ontwikkelingstraject. Gedurende een volledig concertseizoen biedt Phion binnen de Academy plaats aan jonge, zeer getalenteerde musici, die deelnemen aan producties terwijl ze worden gecoacht door de orkestmusici.

De deelnemers van de Academy zijn zelf bevoegd en verantwoordelijk om in overleg met de betreffende groepsaanvoerder een maatwerkpakket samen te stellen op welke wijze de coaching plaatsvindt. Hierbij valt te denken aan individuele les, proefspeltraining of een mentale training. Naast deze coaching spelen de jonge talenten bij geselecteerde projecten mee en nemen ze deel aan zowel repetities en concerten onder het motto: coaching on the job.

Academy Proefspel

Jonge musici die komend jaar willen meedoen aan de Phion Academy, doen auditie tijdens een proefspel. Hou deze pagina in de gaten voor de data van het proefspel en de wijze waarop je je kunt aanmelden.