1. Disclaimer

Disclaimer

website Phion

Dank je wel voor je bezoek

Phion waardeert je bezoek aan de website. Door gebruik van de website van Phion ga je akkoord met de disclaimer.

De website van Phion is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Echter, wijzigingen op deze site zijn te allen tijde voorbehouden. Phion aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden. Aan de inhoud van de website kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Alle content van de website van Phion valt onder auteursrecht. Dit geldt ook voor de (historische) content op de website van Phion van voormalig Het Gelders Orkest en voormalig Orkest van het Oosten. Onder content wordt verstaan: alle in de website aanwezige inhoud. Onrechtmatige distributie of hergebruik (op delen) van deze content maakt inbreuk op het intellectueel eigendom van Phion. Gebruik en distributie van content is mogelijk, mits vooraf schriftelijk akkoord gegeven door Phion. Het is niet toegestaan de website van Phion te framen.

Phion heeft geprobeerd alle rechthebbenden van beeld-, geluid- en illustratiemateriaal te achterhalen. Dit is niet in alle gevallen gelukt. Mocht je rechten menen te kunnen ontlenen aan door ons gepubliceerd materiaal, neem dan contact op met de afdeling Marketing van Phion.

Op deze website kunnen interactieve onderdelen aangeboden worden, zoals links met social media. Phion is niet verantwoordelijk voor meningen en opmerkingen die door bezoekers/gebruikers op de website geplaatst zijn. Deze meningen en opmerkingen geven niet de mening of het beleid van Phion weer.