1. Allianties

Bijzondere samenwerkingen

Schakel in culturele netwerk

Trots onderdeel van het culturele netwerk

Phion wil voor zo veel mogelijk mensen van betekenis zijn met live symfonische muziek. Daarom bieden wij een breed pallet aan muzikale belevenissen. Met vertrouwde maar ook nieuwe geluiden én met grensverleggende samenwerkingen binnen en buiten het eigen vakgebied. We vervullen een actieve rol in de Gelderse en Overijsselse samenleving. Dit doen we door middel van samenwerkingen met culturele partners, maar ook door bijvoorbeeld coaching trajecten binnen de amateursector, het begeleiden van de Nederlandse Reisopera en koren, muziekeducatie en talentontwikkeling. We zijn daardoor stevig verankerd in de samenleving. We zijn een trots onderdeel van het culturele netwerk van Gelderland en Overijssel!

Phion en de Nederlandse Reisopera

De Nederlandse Reisopera en het orkest gaan al vele jaren samen op tournee. Als vaste begeleidingspartner verzorgen wij de muzikale begeleiding van twee bijzondere voorstellingen van de Nederlandse Reisopera; Hänsel und Gretel en Les Indes galantes. Je kunt door het hele land heen genieten van deze bijzondere operavoorstellingen.

De Lauwersgrachtalliantie

Sinds 2015 hebben Musis & Stadstheater Arnhem, Introdans, Toneelgroep Oostpool, Het Gelders Orkest (nu Phion), gemeente Arnhem en provincie Gelderland zich verenigd in de Lauwersgracht Alliantie. De ambities van de alliantie zijn vastgelegd in het ‘Ambitiedocument Lauwersgracht Alliantie’ dat op 27 juni 2016 door de partijen werd ondertekend. Bijzonder aan de alliantie is dat het de artistiek inhoudelijke ambities van de vier culturele instellingen koppelt aan de grote en door het algemeen belang gedreven strategische agenda van overheden. Dit is terug te lezen in de meerledige doelstelling van de alliantie die als volgt is samen te vatten: Het doel van de alliantie is om een stevige, brede basis voor alle podiumkunsten in Arnhem te creëren, om de door het Rijk gefinancierde topgezelschappen goed te faciliteren, en om zo bij te dragen aan een toekomstbestendige culturele infrastructuur en aan een aantrekkelijke stad en regio voor wonen, werken en verblijven.

Phion en Stichting Bridge to Liberation

In 1945 eindigde de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Sindsdien leven we in vrijheid, vanuit het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om deze vrijheid door te geven. Stichting Bridge to Liberation houdt de herinnering aan de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog levend en tekent elk jaar voor het jaarlijkse herden­kingsconcert Bridge to Liberation. Een multimediaal herdenkingsconcert waarbij je op spectaculaire wijze wordt meegenomen in waargebeurde verhalen ten tijde van de Slag om Arnhem. Het orkest - voorheen Het Gelders Orkest en nu Phion - begeleidt deze herdenkingsconcerten al vele jaren.

Phion en amateurkoren

Gelderland en Overijssel kennen veel goede (amateur)koren en (amateur)muziekvereni­gingen. Phion begeleidt deze gezelschappen elk jaar bij bijzondere kooruitvoeringen. Zo stellen we hen in staat om grote koorwerken en oratoriumrepertoire uit te voeren. Veel koren kennen een najaarsconcert en een voorjaarsconcert. Klik hier voor alle kooruitvoeringen

European Orchestra Laboratory

Musici van het orkest voerden van 2017 tot en met 2019 vier experimentele projecten in Overijssel uit om nieuwe publieksgroepen te bereiken. De inhoud van de projecten werd niet van tevoren maar pas na intensief overleg tussen de musici en de samenwerkingspartners bepaald. De betrokken musici ontwikkelden en leidden deze innovatieve producties zelf. Dit vanuit het idee dat individuele orkestmusici in de toekomst steeds belangrijker zullen worden bij het vervullen van een brugfunctie tussen orkest en maatschappij.

Bekijk hier de korte video-impressies van deze vier projecten.

Het experiment is onderdeel van een door de EU gesubsidieerd project van zeven Europese symfonieorkesten, het ‘European Orchestra Laboratory’. De opgedane ervaring gebruikt Phion om in de komende jaren meer van dit soort projecten te realiseren.