Melanie Jansen
1ste viool

Melanie Jansen

Melanie Jansen Zij begon haar vioollessen op 7-jarige leeftijd bij Coosje Wijzenbeek. In mei 1999 behaalde zij haar bachelor klassieke muziek, hoofdvak viool, aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag bij Lex Korff de Gidts. Twee jaar later behaalde ze haar master klassieke muziek bij Jaring Walta in juni 2001. 

Haar passie voor de kamermuziek haalde zij als primarius uit haar strijkkwartet het Prinsekwartet. Het kwartet heeft acht seizoenen lang de kunst van het strijkkwartet bestudeerd en verschillende studies gevolgd bij de Nederlandse Strijkkwartet Academie en aan de Hochschule in Basel bij professor Walter Levin, primarius van het LaSalle Quartet.

Sinds de corona-periode heeft Melanie zich samen met collega, altvioliste Eileen McEwan, ingezet om de muziek te brengen aan ouderen in zorginstellingen. Dat bleek een mooi duo ook voor de toekomst. Als Duo Ariane treden zij nu op voor publiek tijdens kamermuzieksessies of in huiskamers. Verder hebben zij veelvuldig op het Amsterdams podium van de Kleine Zaal in het Koninklijk Concertgebouw gespeeld en gaven zij zo’n 15 concerten per jaar door heel Nederland.

Melanie heeft sinds 1999 als vaste remplaçant gespeeld bij onder andere het Combattimento Consort Amsterdam, het Residentie Orkest, het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Nederlands Philharmonisch Orkest. Sinds januari 2005 heeft zij een vaste aanstelling bij de 1ste violengroep van Phion, voorheen Het Gelders Orkest in Arnhem.

Sinds het voorjaar 2017 werkt Melanie ook als sponsorwerver bij Phion. Zij vindt relatiemanagement een heel belangrijke taak als een brug naar het publiek, in de werving alsmede het onderhouden van het contact. "Tenslotte spelen wij de muziek voor ons publiek. Daar maken we vrienden en geven we meer inhoud aan contacten door er een mooie zakelijke overeenkomst af te spreken."

Begin 2009 heeft zij aan haar pedagogische drive gehoor gegeven en haar eigen project ‘Het geluid van viooltjes’ opgezet waarmee zij elk schooljaar tientallen workshops op basisscholen door heel Gelderland geeft. De workshops zijn bedoeld voor het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs voor de groepen 1 t/m 5.
Thuis en op de buitenschoolse opvang geeft zij wekelijks privévioollessen aan kinderen en volwassenen.

Melanie is getrouwd met pianist Hans Eijsackers en samen hebben ze 2 zoons; Lieven en Pelle. Melanie heeft ook een actief buurtleven; het contact in de directe omgeving levert een mens een bewuster en mooiere leefomgeving op. Ze zet zich graag in voor de buurt en de regio. Dat doe ze als lid van netwerktgroep Lijn 1 in Velp en als lid van de Soroptimisten club ArnhemOost in Arnhem, waar Melanie vanaf oktober 2022 inkomend secretaris in het bestuur zal aantreden. Kortom, ze geniet van haar gezinsleven en alle uitdagingen die het vioolspelen met zich meebrengt.