Onze visie

Muziek verrijkt en maakt slimmer

Verrijking en verbinding

Muziek is belangrijk voor de ontwikkeling en welzijn van ieder mens. Meerdere onderzoeken tonen aan: muziek maakt slimmer en socialer, muziek verrijkt en verbindt. Mensen kunnen hun sleutelervaring, passie en talent vinden in alle aspecten van muziek, zowel door actief muziek te maken als actief te luisteren. Orkestmusici zijn - als top in hun vak - een rolmodel en bron van inspiratie en kennis voor alle luisteraars, jonge talenten en amateurmuzikanten.

De rol van het orkest en zijn musici als aanjager van de amateursector, muziekeducatie en talentontwikkeling versterkt de maatschappelijke binding en stimuleert cultuurparticipatie in heel landsdeel Oost.

Culturele competenties

De huidige samenleving roept om meer innovatieve geesten, probleemoplossers, die hun hand niet omdraaien voor telkens weer nieuwe uitdagingen.

Daarom focussen onze educatieve activiteiten op het trainen van culturele competenties: creativiteit, verbeeldingskracht en verbinding. Culturele competenties helpen jonge mensen om de pluriforme wereld te interpreteren en daar zelfbewust, creatief en weerbaar mee om te gaan.

Bij dit vernieuwde cultuuronderwijs staat het kind zelf centraal. Om het kind heen, steeds aansluiting zoekend bij de interesses en mogelijkheden die het in elke leeftijdsfase heeft, bouwen we samen met scholen en culturele partners aan kwalitatief muziekonderwijs.

Muziekonderwijs voor iedereen

Het orkest is ‘rentmeester’ over een uniek stukje erfgoed, dat we zorgvuldig willen beheren: niet conserveren, maar springlevend houden. Het is het recht van elk kind en van elke (toekomstige) leerkracht om kwalitatief goed muziekonderwijs te krijgen, ongeacht de plaats of aard van de school. Mensen die nog nooit naar een klassiek concert zijn geweest moeten de kans krijgen hiervan kennis te nemen.

Uiteraard koesteren we ook de doelgroepen die reeds komen om op allerlei manieren de aansluiting op de behoefte van deze groep te behouden.

 

 

Een overzicht voor het basisonderwijs

De doorlopende leerlijn van Phion is zo opgebouwd dat er door de jaren heen verschillende focuspunten liggen gericht op de ontwikkeling van de leerling.  Dit hebben we overzichtelijk vormgegeven in ons flitsdocument, zodat je in een oogopslag ziet waar Phion de accenten legt en hoe zich dit uit in ons aanbod.

Naar het flitsdocument