1. Margo van Vliet-Koopmans
Margo van Vliet-Koopmans
2de viool

Margo van Vliet-Koopmans

 De Rotterdamse muziekschool is de bakermat geweest voor Margo Koopmans. Hier krijgt ze vanaf haar negende vioolles van Tom de Vree. Eenmaal het gymnasium afgerond te hebben trekt Margo naar Den Haag om daar haar studie voort te zetten aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag bij Jacques Holtman.

Bij het Nieuw Rotterdams Kamerorkest doet Margo haar eerste ervaring als professioneel musicus op. Vanaf 1986 is ze werkzaam als violiste bij het voormalige Orkest van het Oosten, nu Phion. Naast haar baan als violiste bij het orkest is zij zeer actief als viooldocente en moeder van drie vioolspelende zoons.

Haar oude liefde om in een kamerorkest te spelen heeft Margo weer opgepakt en ze hoort inmiddels bij de enthousiaste kern van het Kamerorkest.