1. Yasemin Çegerek en Ayfer Koç toegetreden tot Raad van Toezicht Phion

Nieuwe leden Raad van Toezicht Phion

Gepubliceerd op 31.01.2023

Nieuws

Per 1 januari 2023 zijn Yasemin Çegerek en Ayfer Koç toegetreden tot de Raad van Toezicht van Phion, Orkest voor Gelderland & Overijssel. Met hun toetreding is de raad voorbereid op het vertrek later dit jaar van Hans Esmeijer en Miriam Luizink, waar de statutaire zittingstermijn van afloopt.

Ayfer Koç is onder meer werkzaam geweest in het bank- en verzekeringswezen en vervulde verschillende managementfuncties bij de gemeente Enschede. Ze had een adviesbureau voor diversiteit en een trainings- en wervingsbureau voor jonge, multiculturele talenten. In 2021 ontvangt ze The Award of Decade in Innovation and Leadership, een award voor inspirerend vrouwelijk leiderschap. Van 2010 tot 2022 was ze raadslid voor het CDA in haar woonplaats Enschede, de laatste acht jaar als fractievoorzitter. Inmiddels is ze actief op het vlak van bestrijding van armoede, kansenongelijkheid, leiderschap en – als voorzitter van de stichting GelijkSpel – diversiteit en inclusie, lid van PBO (Programmabeleid Bepalend Orgaan) van de lokale omroep 1Twente Enschede en columniste voor TKKR en RTV Oost. Ayfer Koç over haar toetreding; “Muziek is van waarde, het kan je inspireren en laten groeien. Het is daarom van groot belang dat ook iedereen in aanraking kan komen met en toegang heeft tot muziek en muziekbeoefening. Op scholen, in de concertzalen, in buurthuizen. Hier wil ik mijn steentje aan bij kunnen dragen.”

Yasemin Çegerek heeft een lange politieke en bestuurlijke carrière achter de rug als wethouder in Heerde, Tweede Kamerlid, Provinciale Statenlid in Gelderland en als raadslid. Haar werkzaamheden op het bestuurlijke en politieke vlak heeft ze voornamelijk in Oost-Nederland vervuld. Ze woont in Apeldoorn en heeft ook andere functies in Raad van Advies en Raad van Toezicht, o.a. bij het Openlucht Museum.  Ze brengt veel ervaring mee als bestuurder en heeft een goed netwerk op lokaal, provinciaal en landelijk niveau. Yasemin Çegerek draagt de culturele sector een warm hart toe en hoopt dat het symfonieorkest van Gelderland en Overijssel blijft bloeien en haar bereik vergroot. “Ludwig van Beethoven zei; Ware kunst blijft onvergankelijk… Dat moeten we koesteren en met muziek kun je vele harten veroveren…” aldus Yasemin Çegerek. 

Mark Boumans, voorzitter van de Raad van Toezicht van Phion; “Wij zijn blij met de toetreding van Yasemin en Ayfer tot onze Raad van Toezicht, zij zijn goed geëquipeerd om steun te bieden bij vraagstukken waar Phion komende jaren mee te maken krijgt.”