1. Nieuwsbrief Mei 2022

Nieuwsbrief Vrienden Mei

Van (of over) de voorzitter


Beste Vrienden,

Eigenlijk, zegt Marijke van Hees, de nieuwe voorzitter van de Stichting Vrienden van Phion, op 15 april tegen mij, is dit geen goed moment voor dit gesprek, nog voor ik haar een vraag heb gesteld in wat een kennismakingsgesprek moet worden. De nieuwe voorzitter van de Vrienden is in de bestuursvergadering van 27 januari jl. benoemd als opvolgster van Peter IJzerman. Met hem was in de vorige VriendenNieuws een afscheidsinterview opgenomen. Beter zou het zijn geweest, aldus Marijke, het kennismakingsgesprek te houden na 21 mei. Dan vindt namelijk een brainstorm- en overlegdag plaats met veel mensen uit het orkest en met direct bij het orkest betrokken personen, zoals het bestuur van de Vrienden. En naar aanleiding daarvan kan zij meer vertellen over hoe zij, samen met al de deelnemers aan die overlegdag, de toekomst van Phion en van de Vrienden voor zich ziet.

Met Marijke van Hees hebben de Vrienden een voorzitter gekregen met een stevige geschiedenis en ervaring in de wereld van de cultuur. Zij was wethouder in Enschede met in haar portefeuille cultuur en zij was voorzitter van de landelijke Raad voor Cultuur, adviesorgaan van de minister. Uiteraard heeft zij een brede culturele belangstelling, niet alleen voor muziek, maar evenzeer voor toneel, opera, dans en beeldende kunst. Die brede culturele belangstelling brengt met zich mee dat zij graag ziet dat het orkest samenwerkt met andere gezelschappen - ook buiten de klassieke muziek  - en dat het orkest door bijzondere programma's nieuwe publieksgroepen aanboort.

Samenwerken, verbinden om elkaar te versterken, dat zijn steekwoorden waar het wat haar betreft om draait. Zij is dan ook blij dat Phion naast het geven van ‘normale’ concerten ook buiten de geijkte symfonische paden een weg zoekt, met bijzondere producties zoals Phion in de wijk en Midzomernachtsdroom die recent samen met andere gezelschappen en kunstenaars zijn gerealiseerd.

De bijeenkomst op 21 mei moet ideeën opleveren voor de toekomst, over draagvlak in de samenleving en over versterking van de band tussen het orkest en de Vrienden. Aan de uitkomsten van die dag wil Marijke dan resultaatgericht werken, samen met al die betrokkenen. In een volgend nummer van VriendenNieuws zal ze daar zelf over schrijven.

Tekst: Toon Ottink

Foto Midzomernachtsdroom: Joris van Bennekom

Afscheid van Peter IJzerman

Het afscheid van Peter IJzerman werd voorafgegaan door een indrukwekkend concert waar werk van Tsjaikovski (Vioolconcert) en Brahms (Symfonie nr. 2) werd uitgevoerd. Na dit luisterrijk begin werd Peter in de bloemetjes gezet en toegesproken door Marian Louppen, lid van het Vriendenbestuur, Frans Bakx, oud-voorzitter van de Vrienden van Orkest van het Oosten, en Marijke van Hees, de nieuwe voorzitter van de Vrienden van Phion.

Marian vertelde hoe het contact tussen beide vriendenclubs vanaf het begin prettig was verlopen. 'Het ging als vanzelf en in harmonie, van een gedwongen huwelijk was geen sprake.'

Frans stond stil bij hun jarenlange samenwerking in de Rotary en memoreerde het lidmaatschap van Peter van het Politiemannenkoor, zijn diplomatieke gaven en luisterend oor. De betrokkenheid van Peter en zijn vasthoudendheid om de klassieke muziek te behouden voor jong en oud. 'Ontwikkel de wereld en ontwikkel jezelf; kijk met respect naar het verleden en sta open voor nieuwe ontwikkelingen,' zo vatte hij het levensmotto van Peter samen.
Marijke van Hees bracht naar voren dat in haar optiek de Stichting Vrienden van Phion aan de vooravond staat van nieuwe impulsen en dat zij zich in wil spannen om de Vriendenkring uit te breiden met nieuwe leden.

Tekst: Jan Schukkink

 

 

Phion: “Leuker dan de Bingo”

Naast onze symfonische en educatieve concerten is er dit seizoen een nieuw project gestart: “Phion in de wijk”. In Arnhem zijn we met een klein groepje de wijk Presikhaaf ingegaan, in Enschede krijgt de wijk Twekkelerveld alle aandacht. Hieronder een kleine impressie van onze activiteiten tot nu toe in het Arnhemse.

In oktober en november 2021 toerde ik met mijn collega’s Farinaz (viool), Diana (harp) en Carlijn (afdeling educatie) samen met muziektheatergezelschap De Plaats door de wijk Presikhaaf in Arnhem. Met een Kaki Lima (dit is een traditionele Indonesische eetkar) stonden we op verschillende plekken in Presikhaaf: het winkelcentrum, buurthuizen, op bezoek bij een koor en zelfs in een SRV-wagen (waar de harp van Diana op een paar centimeter nauwkeurig precies in paste!).
We hebben gespeeld en gesprekken gevoerd met wijkbewoners. In de gesprekken stelden we vragen als: Waar kom jij thuis? Is dat een bepaalde plek? Of bij bepaalde mensen? Bij welke muziek kom jij thuis? Dit leverde veel mooie persoonlijke verhalen op.

Aan de hand van deze persoonlijke verhalen creëerden we samen een muzikaal en theatraal portret. Deze mini-voorstelling presenteerden we in buurthuizen tijdens een Makan Duluh, wat in het Indonesisch zoveel betekent als: “eerst eten we samen, daarna volgen de gesprekken vanzelf.” Een kleine selectie van de mooiste quotes die we daar ophaalden, wil ik u niet onthouden:

“Je moet gewoon jezelf zijn. Hoe je dat doet? Ja, dan moet je gewoon een paar biertjes drinken” – Man van 20 jaar

“Fysiek ben ik hier thuis, maar mijn geest is nog in mijn geboorteland. Ik ben in mijn dromen nog altijd op zoek naar mijn thuis. Ik kan het nooit vinden, alsof je altijd de bus mist.” – Jonge veertiger

“Ik vond dit leuker dan de bingo!” - Mevrouw van 86 jaar

 

 

Komende maanden gaan we opnieuw de wijk in om op deze manier een duurzame band met de bewoners van Presikhaaf op te bouwen.

Volgend seizoen wordt er een concertprogramma samengesteld, geïnspireerd op de verhalen die we dit seizoen gehoord hebben. Het hele orkest zal zich dan presenteren aan de wijkbewoners, waarschijnlijk in Park Presikhaaf.

Dit filmpje schetst alvast een mooi beeld van de Makan Duluh van afgelopen november.

Tekst: Kirsten Jeurissen

Projectorkest

Dvořáks Negende symfonie voor amateurs

Na twee jaar stilte vanwege corona, start op 7 mei aanstaande weer een projectorkest van amateurs onder de vlag van Phion. Al sinds jaren organiseerden zowel Orkest van het Oosten als Het Gelders Orkest dit soort projecten, waarbij afwisselend een symfonieorkest of een harmonieorkest werd samengesteld.

Ditmaal zal vanaf zaterdag 7 mei gedurende twee zaterdagen een symfonieorkest de Symfonie nr. 9 van Dvořák instuderen onder leiding van Joost Smeets (zie VriendenNieuws van januari 2022).
Op zaterdag 21 mei zal het stuk worden uitgevoerd, om 16.00 uur in Musis Arnhem. Het is zeker de moeite waard om te gaan luisteren. Ongetwijfeld zullen ook Vrienden in het orkest meespelen. Van harte aanbevolen dus! De toegang is gratis.

Tekst: John Biermans

Save the date
Symphonic Broadway

Zondag 8 juli 2022 – 21.00 uur – Oude Markt Enschede

Op deze zwoele zomeravond verandert de Oude Markt van Enschede in Time Square New York, het hart van de Amerikaanse showbizz. In het programma Symphonic Broadway komen alle grote hits uit de shows van Broadway samen, uit de tijd dat deze door grote orkesten in de theaters werden gespeeld. Musical, pop en soul in spectaculaire symfonische arrangementen. In Symphonic Broadway klinken beroemdste songs uit o.a West Side Story, The Sound of Music, Cats, Dreamgirls, The Phantom of the Opera en Les Misérables. Phion staat onder leiding van dirigent Ivan Meylemans en het orkest wordt voor de gelegenheid uitgebreid met zangers, zangeressen, een grote band en backing vocals.

Toegang is gratis.

Bestedingen bijdragen van Vrienden

U betaalt jaarlijks uw bijdrage als Vriend van Phion in de verwachting dat u daarmee bijdraagt aan het voortbestaan van het orkest en aan projecten die het orkest realiseert. In het VriendenNieuws willen wij u graag periodiek informeren over de projecten en andere doelen waaraan uw bijdrage is besteed. Wij stellen ons voor dit voortaan jaarlijks te doen.

De jaren 2020 en 2021 waren bijzonder omdat er grotendeels onder beperkende omstandigheden is gewerkt door het orkest als gevolg van de coronapandemie. In deze twee jaar is door de Stichting Vrienden van Phion toch in totaal € 70.000 aan Phion ter beschikking gesteld, verdeeld over vier projecten die een extra financiële impuls nodig hadden en hebben bijgedragen aan de zichtbaarheid van het orkest in tijden dat er minder voor publiek gespeeld kon worden. In genoemde periode ging het om de volgende projecten:

 • Een rondreizend minifestival van drie programma’s (strijkers met chef-dirigent Otto Tausk, de koperblazers met trompettist Eric Vloeimans en een Kurt Weill-programma met zangeressen Ellen ten Damme en Laetitia Gerards)              
  Totale kosten € 65.000, bijdrage Vrienden Phion € 25.000
 • Het maken van concertregistraties zonder publiek en het streamen van de opnames (en het experimenteren met betaalmodellen)                                                
  Totale kosten € 60.000, bijdrage Vrienden Phion € 25.000
 • Het maken van orkestopnames en tutorials om amateurinstrumentalisten thuis online orkestsolo’s met Phion mee te laten spelen                                                      
  Totale kosten € 10.000, bijdrage Vrienden Phion € 5.000
 • Het innovatieve concept ‘Stories from within the orchestra’ waarin theatrale scenes (gebaseerd op verhalen uit het leven van een orkestmusicus) voorafgaan aan de uitvoering van een symfonie                    
  Totale kosten € 35.000, bijdrage Vrienden Phion € 15.000

 

foto: Ellen ten Damme en Laetitia Gerards

Het is een geweldige prestatie geweest van Phion om ondanks de lock-downs muziek te blijven brengen naar het publiek en niet stil te vallen. Wij zijn alle donateurs zeer erkentelijk voor hun bijdragen in 2020 en 2021, die door velen trouw zijn doorbetaald. U ziet dat deze bijdragen een goede bestemming hebben gevonden. Dit jaar treedt Phion weer op voor publiek en kan ze uw steun goed blijven gebruiken, met uw donatie én met uw bezoek aan de concerten. Wij hopen u daar veelvuldig te zien.

HP Herwig, penningmeester
namens het bestuur van de Stichting Vrienden van Phion

Vriendenactiviteiten in Enschede

Eindelijk is het zover: De Vriendenactiviteiten in Enschede zijn van start gegaan. In het najaar van 2021 was er sprake van een valse start, maar in maart van dit jaar konden alle geplande activiteiten doorgaan.

8 maart was er de Vriendenrepetitie in Enschede. Voorafgaand aan deze repetitie is het interview van Jan de Lange met Len Bielars. Len speelt contrabas in het orkest. Hij vertelt vol enthousiasme hoe hij tot de keuze van, dit voor reizen in de trein toch wel erg onhandige, instrument is gekomen. Hij vertelt over de verschillende manieren waarop je de contrabas kunt bespelen en waarom er op sommige instrumenten een verlengde hals zit.

Aansluitend zijn we de zaal ingegaan en horen we eerst de strijkers en na de pauze de koperblazers repeteren voor de uitvoering van Brahms 2.

Foto: Jan de Lange interviewt Len Bilars 

 

16 maart verzamelt zich een groepje enthousiaste Vrienden in het Muziekcentrum voor de workshop: De Kracht van Muziek. Onder leiding van de musici van het Prisma ensemble (3 violisten en een celliste van Phion) luisteren we naar diverse muziekstukken en ervaren we wat muziek met ons kan doen. Aan het einde van de workshop maken we samen muziek met behulp van een bijzondere partituur (appel, peer,ananas en banaan).

Foto: Prisma- De partituur

Luistercursus najaar 2022

In aanloop naar de uitvoering van Schumanns Derde symfonie in december zal de luistercursus van dit seizoen gewijd zijn aan Robert Schumann (1810-1856), die beschouwd kan worden als de belichaming van de muzikale romantiek. De bekende musicoloog Dr. Marcel S. Zwitser – die in het afgelopen decennium al vele luistercursussen in Enschede verzorgde – zal een dwarsdoorsnede uit Schumanns oeuvre bespreken, de invloed van de letterkunde op Schumann belichten, Schumanns nevenactiviteit als muziekjournalist voor het voetlicht halen en niet te vergeten ook aandacht vragen voor Schumanns getalenteerde echtgenote, de concertpianiste en componiste Clara Schumann-Wieck.

De luistercursus 2022 staat garant voor vijf avonden muzikale romantiek van het zuiverste water.

De cursussen worden op donderdagavond gegeven van 19.00- 21.00 u. De data zijn:

 • Arnhem: 6 en 20 oktober, 3 en 17 november en 1 december, concert op zaterdag 10 december;
 • Enschede: 13 en 27 oktober, 10 en 24 november en 8 december, concert op zondag 11 december.

Noteer de data vast in uw agenda. In het volgende VriendenNieuws leest u meer over de kosten en hoe u zich kunt inschrijven.

Peter van der Neut (vz. Activiteitencommissie)