1. Jacco Post nieuwe directeur fusieorganisatie

Jacco Post nieuwe directeur fusieorganisatie

Gepubliceerd op 06.06.2019

Nieuws

Met ingang van 1 september fuseren Het Gelders Orkest en het Orkest van het Oosten en wordt Jacco Post de nieuwe Algemeen Directeur van de fusieorganisatie. Met de keuze voor Jacco Post als nieuwe voorman zetten de orkesten een belangrijke stap in hun gezamenlijke toekomst.

Jacco Post

Jacco Post is bestuurskundige en kunsthistoricus. Momenteel is hij directeur-bestuurder van de Omgevingsdienst Regio Utrecht. Daarvoor was hij bestuurder van Kaliber Kunstenschool en in eerdere werkkringen bekleedde hij directiefuncties bij rijksoverheid en provincie. In zijn recente functies had hij te maken met post-fusie processen.

Zijn ruime bestuurlijke ervaring en kennis van en affiniteit met de kunstensector maken dat de organisatie met de keuze voor Jacco Post vol vertrouwen de toekomst tegemoet gaat en verder kan werken aan de realisatie van de plannen die eerder werden goedgekeurd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Provincies Overijssel en Gelderland. Post: “Ik ben zeer gemotiveerd om samen met een groep topmusici en professionals de rijke traditie van beide orkesten voort te zetten en vorm te geven aan het nieuwe orkest.”

Post volgt Kees Meijer van het Orkest van het Oosten op, die vanaf 1 augustus start als Algemeen Directeur/Gemeentesecretaris van de gemeente Enschede, en Peter de Leeuwerk van Het Gelders Orkest, die sinds het vertrek van Wiebren Buma in februari als Interim Directeur aan Het Gelders Orkest verbonden is.

Voorzitter Raad van Toezicht

Met de fusie ontstaat één nieuw samengestelde Raad van Toezicht, die slechts ten dele zal bestaan uit huidige toezichthouders. Mark Boumans wordt de nieuwe voorzitter van deze Raad van Toezicht. Boumans is sinds 2017 burgemeester van de gemeente Doetinchem en vervulde daarvoor meerdere bestuurlijke posities, o.a. als (waarnemend) burgemeester van de gemeente Ommen en Haren en als Gedeputeerde van de provincie Groningen. Mark Boumans: “Ik ben verheugd een bijdrage te kunnen leveren aan de zichtbaarheid en toekomst van de culturele (muzikale) topkwaliteit van Oost-Nederland.”