1. Positief advies Raad voor Cultuur over samenwerkingsplan Het Gelders Orkest en Orkest van het Oosten

Positief advies Raad voor Cultuur over samenwerkingsplan Het Gelders Orkest en Orkest van het Oosten

Gepubliceerd op 28.05.2018

Nieuws

Op maandag 28 mei heeft de Raad voor Cultuur zijn advies over de Symfonische Voorziening Landsdeel Oost aangeboden aan minister Van Engelshoven van OCW. De raad oordeelt positief over het plan en ziet een positieve toekomst voor de nieuwe organisatie.

Eind maart hebben Het Gelders Orkest en het Orkest van het Oosten conform de beschikking van de minister ultimo 2016 hun samenwerkingsplan voor het inrichten van een duurzame symfonische voorziening in het landsdeel Oost ingediend. Deze nieuwe organisatie zal vorm moeten krijgen per 1 september 2019. De minister heeft dit plan voor advies voorgelegd aan de Raad voor Cultuur. De raad heeft het samenwerkingsplan positief beoordeeld.

Het Gelders Orkest en het Orkest van het Oosten zijn verheugd met het advies van de Raad voor Cultuur over hun ingediende samenwerkingsplan. Zij voelen zich door het advies van de raad gesterkt in hun opvattingen over de manier waarop een duurzame orkestvoorziening in het oosten van het land gestalte moet krijgen.

Het adviesrapport van de Raad voor Cultuur is in te zien via deze link: www.cultuur.nl