1. Het Gelders Orkest en het Orkest van het Oosten verheugd over toekenning Gelderse subsidie

Het Gelders Orkest en het Orkest van het Oosten verheugd over toekenning Gelderse subsidie

Gepubliceerd op 14.11.2018

Nieuws

Het Gelders Orkest en het Orkest van het Oosten zijn zeer verheugd over het besluit van de Provinciale Staten van Gelderland het aangevraagde subsidiebedrag volledig toe te kennen. In de begrotingsbehandeling van woensdag 14 november werd besloten de nieuwe fusieorganisatie (tussen Orkest van het Oosten en Het Gelders Orkest) vanuit de provincie Gelderland vanaf 1 september 2019 een subsidie te verstrekken van € 950.000 op jaarbasis. Dit volgt op een eerder positief besluit van de provincie Overijssel en een positief advies van De Raad voor Cultuur. Dit betekent dat de nieuwe symfonische fusieorganisatie haar plannen conform subsidieaanvraag kan uitvoeren.

“Het is fantastisch dat alle betrokken partijen – het ministerie van OCW en de beide provincies – unaniem ons plan voor de nieuwe organisatie hebben omarmd”, aldus Wiebren Buma, directeur Het Gelders Orkest. “Wij zijn erkentelijk dat de Provinciale Staten het belang zien van een goede orkestvoorziening voor beide provincies. En dat zij achter onze visie staan op de rol van het symfonieorkest in onze maatschappij.”   

Kees Meijer, directeur Orkest van het Oosten, licht toe: “Sinds de Raad voor Cultuur op 19 mei 2016 concludeerde dat er geen toekomst was voor het Orkest van het Oosten als zelfstandig orkest maar wel in samenwerking met Het Gelders Orkest zijn we druk bezig geweest met het uitkristalliseren van deze ‘hoogwaardige symfonische voorziening voor landsdeel Oost’. Het is erg prettig dat we nu met volle kracht vorm kunnen gaan geven aan de nieuwe organisatie en het ontwikkelen van vernieuwende en verrijkende programma’s voor iedere inwoner van beide provincies.”

De toegekende subsidie zal onder meer gebruikt voor het ontwikkelen van (ver)nieuwe(nde) programma’s, het bereiken van publiek dat normaliter niet het orkest in de concertzaal bezoekt en het verankeren van symfonische muziek in de maatschappij door bijvoorbeeld projecten op het gebied van educatie, participatie en talentontwikkeling. De programmering en organisatie komt tot stand op basis van gelijkwaardigheid van de beide standplaatsen Arnhem en Enschede. Er zal een evenwichtige spreiding van activiteiten zijn in beide provincies en in en buiten de basisspeelsteden Arnhem en Enschede.